Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Jaświły  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Jaświły

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Jaświły.

Mapa Geoportal Jaświły

Dane urzędu

Urząd Gminy JaświłyJaświły 7Jaświły, 19-124

Tel: 85 7278012

Fax: 85 7278013

E-mail: gmina@jaswily.iap.pl

Powiat: moniecki

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Jaświły: 2008032

Witryna: www.jaswily.pl

Władze lokalne: Wójt Jan Jokagmina@jaswily.iap.pl

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Jaświł

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Jaświły to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Jaświły na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Jaświł, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Jaświł

Gmina Jaświły w liczbach

Powierzchnia gminy Jaświły*

175 km2

493 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Jaświły*

4 801 mieszkańców

1888 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Jaświły*

27 mieszkańców na km2

2234 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Jaświły

Geoportal Jaświły prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Jaświły

Jak powstał Geoportal gminy Jaświły?

Geoportal Jaświły powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Jaświły, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Jaświły umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Jaświły

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Jaświły?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Jaświły;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Jaświły;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Jaświły;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Jaświły;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Jaświł.
Informacje na Geoportalu Jaświły

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Jaświły?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Jaświły;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Jaświły;
 • Rejestr MPZP Jaświły;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Jaświły;
 • Mapa Topograficzna gminy Jaświły;
 • Mapa Solarna gminy Jaświły;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Jaświły;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Jaświły

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Jaświły?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Jaświły.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Jaświły łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Jaświłach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Jaświł zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Jaświły, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Jaświły oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Jaświły. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Jaświł możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Jaświł. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Jaświły. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Jaświły.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Jaświłach.

  Geoportal gminy Jaświły posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Jaświły. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Jaświłach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Jaświły przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Jaświłach.

  W Geoportalu Jaświły przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Jaświły. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Jaświłach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Jaświły zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Jaświły, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Jaświły oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Jaświły.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Jaświły. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Jaświły są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Jaświły podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Jaświły.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Jaświłach. W Geoportalu gminy Jaświły udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Jaświłach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Jaświły.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Jaświły. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Jaświły dla mieszkańców

Geoportal Jaświły jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Jaświły. Na mapie Jaświł sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Jaświły mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Jaświły. Korzystając z map Geoportalu gminy Jaświły w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Jaświły są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Jaświły dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Jaświły dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować