Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Jaświły w liczbach

Geoportal Jaświły

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Jaświły

Jaświły, gmina w województwie podlaskim, powiat moniecki.

Powierzchnia gminy Jaświły wynosi 175 km2, zajmuje 493 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Jaświły zamieszkuje 4 801 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1888 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Jaświły wynosi 27, jest 2234 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Jaświły. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Jaświły prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Jaświły.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Jaświły: 175493
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Jaświły: 0,042211
Lesistość w % w gminie Jaświły: 7,22125
Ludność na 1 km2 w gminie Jaświły: 272234
Liczba ludności ogółem w gminie Jaświły: 4 8011888
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Jaświły: -9,51958
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Jaświły: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Jaświły: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Jaświły: 3,85-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Jaświły: 81,9-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Jaświły: 462443
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Jaświły: 1,92180
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Jaświły: 83,3-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Jaświły: 21845
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Jaświły: 141566
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Jaświły: 803,31246
Przedszkola bez specjalnych w gminie Jaświły: --
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Jaświły: 339,91059
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Jaświły: 98,0542
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Jaświły: 1,21916
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Jaświły: 373909
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Jaświły: 2 216-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Jaświły: 3 785-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Jaświły: 3 997-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Jaświły: 78,01990
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Jaświły: 29,41639
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Jaświły: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Jaświły: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Jaświły: 78,01703
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Jaświły: 29,41108

Źródłem danych statystycznych dla gminy Jaświły jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Jaświły, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Jaświły. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.